Други изкушения

Религиозният Вазов през погледа на Васил Лазаров

Здравейте, приятели. Наскоро попаднах на интересния личен блог на автора Васил Лазаров и реших да споделя с вас впечатленията си от него. Преди това обаче, нека ви запозная със самия Васил. Той е съвременен писател, родом от Самоков. Там председателства местното Сдружение на писателите, а чрез различни дейности подкрепя и насърчава млади творци да се развиват в литературната сфера.

Най-силно ме впечатли обаче вниманието, което Лазаров обръща на християнските мотиви в българската поезия. Освен че ги вплита в своето творчество, той пише и литературна критика в блога си за религиозните символи в творбите на много видни просветители. Сред тях, разбира се, е и Иван Вазов.

Едва ли има човек, който да не се съгласи с мен, че Вазов е колосът на писменото ни творчество. Още от деца се запознаваме с богатото му литературно наследство, увековечило и радостта, и тъгата на народа ни. С огромен талант и умело боравене с думи, изразяващи любов и преклонение, смятам, че Вазов напълно заслужено е всепризнат и като Патриарх на българската литература.

Според Васил Лазаров, той е и сред най-религиозните ни творци. Първото доказателство за това твърдение са над 100-те стихотворения, които Вазов е посветил на Бог. Те напомнят на горещи молитви към Създателя, който да благослови българите със сила, мир и любов. По този начин родолюбието и силната вяра на твореца намират израз като едно цяло.

Тъй като Вазов става свидетел на превратни събития, белязали историята ни, той ги пресъздава в своето творчество, а през погледа му войната е необходимост. Това си личи в много негови произведения като „След Сливница“, „Таз война“, „Нощно бдение“. Поетът вярва в силата на думите затова ги отправя като писмена молитва към Бог – за да бъдат чути не само от Него, но и от целия български народ.

В своята литературна критика за религиозните мотиви в творчеството на Иван Вазов, Васил Лазаров отчита, че Патриархът приема смиреността за един от най-добрите човешки добродетели, съгласно учението на християнството. Като истински водач на народа, Вазов го напътства към състрадание, смирение и молитва, за да предпази душите си от греховни увлечения, да не се самозабравя и да заслужи светлото си бъдеще.

You may also like...