Вечният въпрос „Ами, ако?”

Ами, ако бях по-млада? Ако се бях родила в друга страна? Ами, ако бях напуснала работа, за да си намеря друга? Ако се бях записала на допълнителен курс по нещо? Ами, ако си бях тръгнала, останала, заминала, променила и т.н.? Възможностите са много, дилемите са вечни. “Ами, ако?” е вечната загадка, която се разкрива пред …