Доколко, къде и кога да употребяваме чужди думи?

Слушам с прискърбие как все повече чужди думи навлизат в речника ни. Вече тенденциозно забравяме да използваме нарицателни от родния ни език. Това обаче не е нова тенденция. Всъщност много отдавна езикът ни е бивал зацапван с не наши фрази. По време на турско робство разбирам, но днес целенасочено си търсим да покажем чрез речта …