Вкусотии на офис бюрото

Всички офис служители знаем правилото: по-малко движение и повече храна. Или казано иначе – колкото повече работиш, толкова повече огладняваш. Да, ние, хората прекарващи дните си пред компютрите не местим камъни, не стоим прави пред машина и не се разправяме с агресивни клиенти. Затова имаме цели 8 часа да се чудим какво да похапнем и …