Мандала и нейните тайни

Мандала е дума, произлязла от санскритски език и означава “кръг”. Това е геометрична фигура, която представлява символично и хармонично изображение. Мандалата е позната като изкуство и символ в различни култури и религии по света, включително в индийската, тибетската и будистката.Мандалите обикновено са симетрични и включват цветови и геометрични мотиви, които се разполагат в радиална или …